Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4262/SGA, 20 november 2014, schorsing
Uitspraakdatum:20-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/4262/SGA
Betreft : [klager] datum: 20 november 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

de directeur van de locatie Esserheem te Veenhuizen, verder verzoeker te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 70, tweede lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van 5 september 2014 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, welke uitspraak is verzonden op 29 oktober 2014, gegeven
op een klacht van [...], verder te noemen klager.

Het beklag betreft de afwijzing van klagers verlofverzoek.
De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard.

De voorzitter heeft kennisgenomen van bedoelde uitspraak van de beklagcommissie en de onderliggende stukken, het tegen de onderhavige uitspraak ingediende beroepschrift en van de schriftelijke reactie van klagers raadsman mr. M.K. Bhadai op het
schorsingsverzoek.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt vast dat de beklagcommissie klagers beklag op louter formele gronden gegrond heeft verklaard en niet - tevens - is toegekomen aan een inhoudelijke toetsing van de beslissing waartegen het beklag was gericht. Daarbij houdt het
inreisverbod tevens een terugkeerverplichting in en is klagers situatie feitelijk niet veranderd. Dat betekent dat klager na zijn detentie geen rechtmatig verblijf meer heeft in Nederland en zal worden uitgezet. Onder deze omstandigheden dient het
verzoek tot schorsing te worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 20 november 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven