Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2564/GA, 4 november 2014, beroep
Uitspraakdatum:04-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/2564/GA

betreft: [klager] datum: 4 november 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 juli 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de p.i. Almere,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van genoemde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de hoogte van de verzegelingskosten en het feit dat de garantie van apparatuur in gevaar komt wegens het onklaar maken van de USB-aansluiting.

De beklagrechter heeft het beklag kennelijk ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft toegelicht dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagrechter.

De directeur heeft hier schriftelijk op gereageerd.

3. De beoordeling
Het beklag betreft de hoogte van de verzegelingskosten en het feit dat de garantie van apparatuur in gevaar komt wegens het onklaar maken van de USB-aansluiting. De beklagrechter, die op goede gronden heeft overwogen dat er geen sprake was van een
beslissing als bedoeld in artikel 60 Pbw, heeft het beklag kennelijk ongegrond verklaard.
Nu het beklag geen door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw betrof had klager in zijn beklag niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Gelet op voorgaande zal de beroepscommissie
de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
B.A. Bogaars, secretaris, op 4 november 2014

secretaris voorzitter

Naar boven