Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1767/TA, 20 oktober 2014, beroep
Uitspraakdatum:20-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/1767/TA

betreft: [klager] datum: 20 oktober 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 mei 2014 van de beklagcommissie bij de Van der Hoeven Kliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 september 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting gehoord [...], juridisch medewerker en [...], locatiemanager.
Klager en zijn raadsman mr. T.P. Klaasen hebben schriftelijk bericht niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beschadiging van klagers televisie.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Als de televisie niet was bekrast en de homecinema-set niet defect was geraakt was klager absoluut niet in beklag gegaan. De kwestie is nog steeds niet opgelost.
De vraag is hoe de doos nat is geworden. Is de televisie toen in een andere doos verpakt of is deze samen met andere zaken onbeschermd opgeslagen en vervoerd? Klager heeft gezien dat zaken tegen en op elkaar hebben gelegen. Ook de homecinema-set was
van
boven bekrast doordat er zaken op lagen en de cd-lade functioneert niet naar behoren.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De inrichting heeft de interne rapportages nagekeken en daarin is geen melding van klager opgenomen over een kapotte televisie en/of een doos. Klager heeft op de zitting van de beklagcommissie gesteld dat de televisie niet beschadigd was. Daarom is de
inrichting ook niet naar klagers televisie gaan kijken.
Op verzoek van de beroepscommissie heeft de inrichting met klager contact opgenomen over zijn klacht. Bij brief van 19 september 2014 heeft de inrichting de RSJ bericht dat de doos, waarin de televisie zat op De Voorde nat was geworden. Klager dacht
vervolgens dat de televisie beschadigd was en hij is in beklag gegaan. De inrichting heeft samen met klager gecontroleerd of de televisie nog functioneerde. Dat was het geval. Er zijn geen krassen geconstateerd die veroorzaakt zijn door het vervoer.

3. De beoordeling
Op grond van de stukken en de behandeling ter zitting acht de beroepscommissie het niet aannemelijk dat sprake is van schade aan de televisie. De inrichting heeft geen krassen op de televisie geconstateerd die veroorzaakt zijn door het vervoer. Voorts
heeft de inrichting samen met klager vastgesteld dat de televisie nog functioneerde. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Uit de stukken blijkt dat klagers raadsman kort voorafgaand aan de zitting van de beklagcommissie heeft gesteld dat ook klagers homecinema-set kapot is gegaan. De beklagcommissie heeft klager terecht niet-ontvankelijk verklaard in de uitbreiding van
het
beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met betrekking tot de beschadiging van de televisie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. C.F. Korvinus, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 20 oktober 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven