Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3223/GA, 7 november 2014, beroep
Uitspraakdatum:07-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/3223/GA

betreft: (klager) datum: 7 november 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel,

gericht tegen een uitspraak van 29 augustus 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van (...), verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 24 oktober 2014, gehouden in de p.i. Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de slechte zenderontvangst voor de televisie bij slecht weer terwijl klager daarvoor moet betalen.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming van €10 toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt zakelijk weergegeven als volgt schriftelijk toegelicht.
In de afgelopen twee jaar heeft de inrichting meerdere aanbestedingen laten uitvoeren, opdat een goede zenderontvangst kon worden gerealiseerd. Gelet op wetgeving en Europese richtlijnen is het ondoenlijk om op korte termijn zorg te dragen voor de
vervanging van apparatuur en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden ten behoeve van de komst van kabeltelevisie per 1 januari 2015. De inrichting heeft tot die tijd alles in werking gezet om de huidige satelliet optimaal te laten functioneren.
De
gedetineerden zijn tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden en de tijdelijke uitval van een aantal zenders. Er is sprake van overmacht bij de directeur. Klagers zijn niet in hun recht geschonden daar met het plaatsen van de nieuwe apparatuur 26
televisiezenders worden aangeboden. In samenspraak met de gedeco was destijds het aanbod op 18 televisiezenders vastgesteld. Ondanks het feit dat dus tijdelijk sprake was van een slechte ontvangst van een aantal zenders, is er wel voldaan aan de
beschikbaarheid van minimaal 18 zenders.

Klager heeft hierop als volgt gereageerd.
De zenders vallen in oktober 2014 steeds vaker weg door het slechte weer. Nu de winter eraan komt zal dat alleen maar erger worden. Klager vindt het foltering dat je programma’s niet kan afzien en dat de zender enkele dagen wegblijft. NPO 3
bijvoorbeeld
ligt er al sinds 7 oktober 2014 uit.

3. De beoordeling
Als onweersproken staat vast dat de ontvangst van televisieprogramma’s op een aantal kanalen al langere tijd bij slecht weer onvoldoende is. De directeur beroept zich erop dat hij tijdig alle inspanningen heeft verricht die van hem verwacht kunnen
worden om dat te verhelpen.
De beroepscommissie heeft in een eerdere uitspraak (13/4329/GA van 28 maart 2014) het volgende overwogen: “Vast staat dat de ontvangst van sommige kanalen slecht was en dat ook kanalen niet meer te ontvangen waren. Nu er op de directeur de zorgplicht
rust voor een goede zenderontvangst, onvoldoende is gebleken dat de directeur tijdig op de aangekondigde wijzigingen heeft geanticipeerd, waardoor klager enige tijd een goede en volledige ontvangst heeft moeten ontberen, kan klager in zijn klacht
worden
ontvangen. De klacht zal vervolgens gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming en stelt deze vast op €10,=.”
De directeur is en blijft (kortdurende incidenten daargelaten) verantwoordelijk voor een goede ontvangst van televisieprogramma’s met name nu gedetineerden gehouden zijn te betalen voor huur van de televisie inclusief de ontvangst van programma’s. In
de
huisregels van de p.i. Krimpen aan den IJssel staat dat er een aanbod is van 18 zenders. De directeur levert niet wat er wordt toegezegd. Onder deze omstandigheden is het beklag gegrond. Het beroep van de directeur zal ongegrond worden verklaard en de
uitspraak van de beklagrechter zal worden bevestigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. H.G. van de Bunt en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 7 november 2014

secretaris voorzitter

Naar boven