Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1420/GA, 23 september 2002, beroep
Uitspraakdatum:23-09-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1420/GA

betreft: [klager] datum: 23 september 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 17 juli 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, mogelijk van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen Arnhem, locatie huis van bewaring Arnhem-Zuid te Arnhem,

gericht tegen een uitspraak d.d. 27 juni 2002 van de beklagcommissie bij voormelde locatie,
gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende een klager opgelegde disciplinaire straf,

alsmede van de overige stukken, waaronder de aantekening van de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde locatie om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het beroepschrift is niet ondertekend. De directeur is in de gelegenheid gesteld voormelde omissie te herstellen, maar heeft daarvan geen gebruik gemaakt.
Gelet op het vorenstaande kan niet worden geconcludeerd dat de directeur tijdig een met redenen omkleed beroep heeft ingesteld. Het beroep dient daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.F. Swart-Babbé, secretaris, op 23 september 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven