Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3240/GB, 24 september 2014, beroep
Uitspraakdatum:24-09-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/3240/GB

Betreft: [klaagster] datum: 24 september 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.P.J. van Riel, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 2 september 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de oproep zich 19 september 2014 bij de gevangenis van de locatie Ter Peel te Sevenum te melden ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 22 augustus 2014 is klaagster opgeroepen zich op 19 september 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Ter Peel voor het ondergaan van 89 gevangenisstraf. Op 28 augustus 2014 heeft klaagster hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 2
september 2014 ongegrond is verklaard. In de beslissing op het bezwaarschrift van 2 september 2014 is vermeld dat de brief van 22 augustus 2014 abusievelijk aan klaagster is verzonden. De selectiefunctionaris geeft verder het volgende aan: “Voor het
feit dat betrokkene abusievelijk en ten onrechte mijn oproepbrief d.d. 22 augustus 2014 is gezonden, bied ik betrokkene mijn excuses aan. Dit, onder gelijktijdige intrekking van mijn brief d.d. 22 augustus 2014’’.

3. De beoordeling
Nu klaagsters oproep tot melden van 22 augustus 2014 is ingetrokken en zij thans de status als zelfmelder is verloren, is er thans geen belang meer bij beoordeling van het beroep. Om deze reden dient klaagster niet-ontvankelijk te
worden
verklaard in haar beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 24 september 2014

secretaris voorzitter

Naar boven