Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2495/GB, 19 september 2014, beroep
Uitspraakdatum:19-09-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2495/GB

Betreft: [klager] datum: 19 september 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 juli 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 16 april 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers vriendin is net bevallen van hun eerste kind en zij woont in Groningen. Zij heeft nog een kind, werkt, loopt stage en gaat naar school. Het is voor haar onmogelijk om naar de gevangenis van de p.i. Almere af te reizen om klager te bezoeken
samen
met hun zoon. De ouders van klagers vriendin wonen in Alkmaar en zijn bereid om in het weekend hun kind op te halen, om vervolgens met hun kind klager te bezoeken in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos. Klager is op jonge leeftijd zijn eigen vader
verloren en heeft geen vader-zoonband kunnen opbouwen. Hij wil dit wel met zijn eigen kind en aangezien hij nog lange tijd in de gevangenis zal verblijven, wil hij zijn zoon zo vaak mogelijk zien.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verblijft nog maar korte tijd in de gevangenis van de p.i. Almere. Klager heeft in de gevangenis van de locatie Esserheem te Veenhuizen medegedetineerden bedreigd en onder druk gezet om drugs in te voeren. Hij zit door eigen toedoen in de
gevangenis van de p.i. Almere. Klager dient zich eerst te bewijzen dat hij zonder problemen kan functioneren.
4. De beoordeling
Klager verzoekt tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos teneinde bezoek te kunnen ontvangen. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en zij vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium.
Volgens het selectieadvies heeft klager bezoek gekregen van zijn vriendin in de p.i. Almere. Het feit dat klagers vriendin door werk, school en stage klager niet kan bezoeken, wordt onvoldoende feitelijk onderbouwd en kan derhalve niet als een
dergelijke bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Het beroep zal om deze reden ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van I.C.E. Spierings, secretaris, op 19 september 2014

secretaris voorzitter

Naar boven