Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2082/GB, 9 september 2014, schorsing
Uitspraakdatum:09-09-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2082/GB

Betreft: [klager] datum: 9 september 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.E. Toet, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 mei 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot het verbinden van voorwaarden (een locatieverbod voor Alkmaar, met een straal van 20 kilometer) aan deelname aan een penitentiair programma (p.p.) ongegrond
verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 2 augustus 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting van de penitentiaire inrichting Middelburg. Vanuit deze inrichting is hij op 2 april 2014 geselecteerd voor deelname aan een p.p.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 17, eerste lid, aanhef en onder b., van de Pbw is indiening van een bezwaarschrift mogelijk tegen een beslissing tot beëindiging van deelname aan een p.p. De Pbw kent niet de mogelijkheid van een rechtsmiddel tegen de aan het p.p.
verbonden voorwaarden. Gelet hierop dient de bestreden beslissing te worden vernietigd en dient klager alsnog niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn bezwaar.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn bezwaar.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 9 september 2014

Secretaris voorzitter

Naar boven