Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1359/SGA, 24 april 2014, schorsing
Uitspraakdatum:24-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

Uitspraak

Nummer : 14/1359/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 24 april 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. M.P. Friperson, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur, inhoudende – zo verstaat de voorzitter – het bij binnenkomst in de inrichting plaatsen van
verzoeker in het basisprogramma in plaats van in het plusprogramma.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 23 april 2014 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 24 april 2014.

1. De beoordeling
Uit de door de directeur verstrekte inlichtingen blijkt dat verzoeker op 18 april 2014, bij binnenkomst in de p.i. Alphen aan den Rijn, is geplaatst op een afdeling met een basisprogramma aangezien zijn status nog niet duidelijk was. Verzoeker zal in
het MDO worden besproken en dan zal, indien hiervoor een indicatie bestaat, doorplaatsing van verzoeker plaatsvinden. De bespreking in het MDO heeft nog niet plaatsgevonden.
Op grond van genoemde inlichtingen is - naar het voorlopig oordeel van de voorzitter - voldoende aannemelijk geworden dat verzoeker thans niet in aanmerking komt voor plaatsing in een plusprogramma. Het verzoek dient derhalve te worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 24 april 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven