Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0153/GA, 17 juni 2014, beroep
Uitspraakdatum:17-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/153/GA

betreft: [klager] datum: 17 juni 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A. Petrescu, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 januari 2014 van de beklagcommissie bij de locatie Norgerhaven, betreffende een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een strafcel (met cameratoezicht) ingaande op 19 september 2013 om 14.10 uur
vanwege
de weigering mee te werken aan plaatsing in een meerpersoonscel, welke straf is beëindigd op 26 september 2013 om 10.00 uur,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 mei 2014, gehouden in de penitentiaire inrichting Lelystad, zijn gehoord klagers raadsvrouw voormeld en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Norgerhaven.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.
Overigens wordt overwogen dat indien de raadsvrouw om inzage in het penitentiair dossier vraagt, haar die mogelijkheid gegeven dient te worden. De directeur had dan ook de nodige actie terzake dienen te nemen. Voor wat betreft inzage van het medisch
dossier door de raadsvrouwe, dient klager hiertoe zelf een verzoek in te dienen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, drs. R.K. Boelens en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 17 juni 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven