Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0722/TA, 16 juni 2014, beroep
Uitspraakdatum:16-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/722/TA

betreft: [klager] datum: 16 juni 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 27 februari 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend wegens ondervonden
geluidsoverlast,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 80,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende ernstige geluidsoverlast vanaf december 2012 tot half februari 2013 door verbouwingswerkzaamheden.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft aangevoerd dat hij de toegekende tegemoetkoming te laag vindt. Hij is overspannen geraakt door de geluidsoverlast, waardoor hij "door de apostelen van de psychiatrie naar een miserabele inrichting als FPC Veldzicht is gedeporteerd."
Een tegemoetkoming van minstens € 5.000,= is op zijn plaats.

Het hoofd van de inrichting heeft daarop als volgt gereageerd. Geen reden wordt gezien voor een hogere tegemoetkoming dan door de beklagrechter is vastgesteld.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de hoogte van de toegekende tegemoetkoming, gelet op de ernst van de overlast en de aard van populatie van de door de geluidsoverlast getroffen bewoners. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en
de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 20,= per dag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 20,= per dag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. W.A.Th. Bos, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 16 juni 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven