Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0941/GB, 19 augustus 2002, beroep
Uitspraakdatum:19-08-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/941/GB

Betreft: [klager] datum: 19 augustus 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 8 mei 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1947], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 mei 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Esserheem te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager was sedert 10 februari 2002 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Schutterswei te Alkmaar. Op 27 maart 2002 is hij geplaatst in de gevangenis Esserheem, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager onderging diverse gevangenisstraffen. De tenuitvoerlegging van deze straffen is aangevangen op 2 mei 2002. De v.i.-datum viel op 19 juli 2002.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager op 19 juli 2002 in vrijheid is gesteld, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan het beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 19 augustus 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven