Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0137/TA, 17 april 2014, beroep
Uitspraakdatum:17-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/137/TA

betreft: [klager] datum: 17 april 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 januari 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting, betreffende het het afplakken van het luikje van de deur van klagers verbijfsruimte,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. A.J. van der Velden om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Bij uitspraak 13/3185/TA, 13/3137/TA, 13/3206/TA en 13/3969/TA van 12 maart 2014 heeft de beroepscommissie overwogen dat zij bij door klager ingediende zaken onderscheid zal gaan maken naar klachten en grieven, waarbij zij een brief betreffende een
grief niet als beroep in behandeling zal nemen. Met betrekking tot het onderhavige beroep is dit onderscheid nog niet gemaakt, omdat dit beroep is ontvangen vóór de uitspraak van de beroepscommissie van 12 maart 2014.

Uit de toelichting van de inrichting van 9 december 2013 op de klacht blijkt dat het luikje van klagers verblijfsruimte 's avonds en 's nachts van de buitenkant met zwart papier, dat wordt vastgehouden door een gemakkelijk te verwijderen magneet, wordt
afgedekt, ten einde te verhinderen dat klager in die tijd de sociotherapie begluurt. Deze handelwijze is onder het beperkte beklagrecht van de Bvt niet vatbaar voor beklag. De in beroep ingenomen stelling van klager dat hij daarvan geluidsoverlast
ondervindt, kan niet tot een ander oordeel leiden. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard met wijziging van gronden..

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van gronden..

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en mr.drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 17 april 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven