Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0639/SGA, 5 maart 2014, schorsing
Uitspraakdatum:05-03-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/639/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 5 maart 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in penitentiaire inrichting Nieuwegein.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de
(verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde inrichting om per 1 maart 2014 een nieuw dagprogrammasysteem, te weten het zgn. ‘stoplichtsysteem’ in te voeren.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 3 maart 2014 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 5 maart 2014.

1. De beoordeling
Het verzoek is gericht tegen de invoering van een voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende algemene regel. Die invoering is geen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste of tweede lid, van de Pbw. Om die reden kan verzoeker
niet worden ontvangen in zijn verzoek.

Voor zover verzoeker bedoeld heeft schorsing te vragen van de beslissing van de directeur om hem in een basisprogramma te plaatsen geldt dat uit de inlichtingen van de directeur naar voren komt dat verzoeker inmiddels is geplaatst in een afdeling met
een zgn. ‘plusprogramma’. Verzoeker heeft daarom in zoverre geen belang meer bij een toewijzing van het verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek ten aanzien van de invoering van het ‘stoplichtsysteem’ en wijst het verzoek voor het overige af.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 5 maart 2014

secretaris voorzitter

Naar boven