Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/4261/GA, 28 maart 2014, beroep
Uitspraakdatum:28-03-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/4261/GA

betreft: [klager] datum: 28 maart 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 december 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Zwolle,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering om aan klager werkkleding en -schoenen te verstrekken.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft meerdere malen verzocht om werkschoenen. Bovendien heeft de directeur op de dag van de uitspraak beloofd dat hij de volgende dag aan klager
werkschoenen zou aanbieden, maar heeft hij dit niet gedaan.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Voorts is toegevoegd dat de uitspraak van de beklagcommissie dateert van 16 december 2013 en het beroepschrift van klager op 30 december 2013 bij de Raad is binnengekomen. Klager is
derhalve niet-ontvankelijk in zijn beroep.

3. De beoordeling
Het beroepschrift van klager dateert van 23 december 2013 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 30 december 2013. Gelet op de periode waarin het beroepschrift is verzonden respectievelijk is ontvangen, geeft de beroepscommissie klager het
voordeel van de twijfel en zij zal klager ontvangen in zijn beroep.

De beroepscommissie begrijpt dat klager werkzaam is op een afdeling waar geen werkschoenen verplicht zijn, maar dat die schoenen op verzoek verschaft worden. Niet begrijpelijk is waarom deze schoenen na herhaaldelijk verzoek nog niet verstrekt zijn. De
beroepscommissie zal dan ook de directeur opdragen binnen een week na datum van deze beslissing, klager werkschoenen te verschaffen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en legt de directeur de verplichting op binnen een week na datum van deze beslissing klager een paar werkschoenen te verschaffen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
M. van Eijk, secretaris, op

secretaris voorzitter

Naar boven