Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1184/GA, 14 augustus 2002, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1184/GA

betreft: [klager] datum: 14 augustus 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 juni 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 30 mei 2002 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Zuid-Oost, locatie Roermond te Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering klager te benoemen tot lid van de gedetineerdencommissie (Gedeco).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. Zij heeft de directeur opgedragen een beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak.

2. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat klager geen belang heeft bij het instellen van beroep omdat zijn beklag door de beklagcommissie gegrond is verklaard. Klager zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

Voorzover het beroep, gelet op de toelichting op het beroepschrift, moet worden verstaan als gericht tegen het niet toekennen van een tegemoetkoming kan klager in dat beroep niet worden ontvangen. De beklagcommissie heeft dedirecteur opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak. De directeur kan met die beslissing de rechtsgevolgen van zijn eerste, door de beklagcommissie vernietigde beslissing, ongedaan maken, dan welin overeenstemming brengen met de uitspraak van de beklagcommissie.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.F. Swart-Babbé, secretaris, op 14 augustus 2002

secretaris voorzitter

Naar boven