Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0150/SGA, 23 januari 2014, schorsing
Uitspraakdatum:23-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/150/SGA
Betreft :[verzoeker] datum: 23 januari 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. S.E. Bauduin, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 21 januari 2014, inhoudende de plaatsing van verzoeker op de lijst
gedetineerden met een vlucht-/maatschappelijk risico (de zogenaamde GVM-lijst).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 22 januari 2014 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 23 januari 2014.

1. De beoordeling
De beslissing om een gedetineerde te plaatsen op de zogenaamde GVM-lijst is géén beslissing van de directeur van de inrichting waar die gedetineerde verblijft maar van het (zogenoemde) Operationeel Overleg. De directeur kan dan ook niet worden verweten
dat verzoeker op die lijst is geplaatst. Nu er geen sprake is van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw kan verzoeker niet worden ontvangen in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 23 januari 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven