Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/4118/TA, 12 maart 2014, beroep
Uitspraakdatum:12-03-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/4118/TA

betreft: [klager] datum: 12 maart 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. A.R. Ytsma namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 november 2013 van de beklagcommissie bij FPC Oostvaarderskliniek te Almere, inhoudende dat klagers verlof niet tijdig is aangevraagd,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk in het beklag verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. A.R. Ytsma om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Hierbij is in aanmerking genomen dat de wetgever in de Bvt bewust een beperkt beklagrecht heeft opgenomen
en het niet aanvragen van verlof uit behandeloverwegingen niet onder het beklagrecht valt. De verlofverlening is onderdeel van de behandeling, vloeit voort uit de voortgang daarvan en is daarom onttrokken aan het beklagrecht. De wetgever maakt daarbij
geen onderscheid of een verpleegde een gemaximeerde of een niet gemaximeerde tbs is opgelegd.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal worden bevestigd met aanvulling van de gronden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en mr. drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 maart 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven