Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4069/GA, 24 februari 2014, beroep
Uitspraakdatum:24-02-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/4069/GA

betreft: [klager] datum: 24 februari 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.J. Sol, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 november 2014 van de beklagcommissie bij de locatie Torentijd te Middelburg, betreffende de afwijzing van een verzoek om algemeen verlof,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beklagcommissie heeft in haar uitspraak van 18 november 2013 de behandeling van het beklag aangehouden en de directeur in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen te verstrekken. De beroepscommissie verstaat dat de bestreden uitspraak van de
beklagcommissie geen eindbeslissing is maar een tussenbeslissing, waarbij nog niet op het beklag is beslist. Gelet daarop is er (nog) geen sprake van een voor beroep vatbare uitspraak als bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Pbw. Klager kan daarom
niet worden ontvangen in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 24 februari 2014

secretaris voorzitter

Naar boven