Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3186/TA, 18 februari 2014, beroep
Uitspraakdatum:18-02-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3186/TA

betreft: [klager] datum: 18 februari 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.R. Ytsma, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 augustus 2013, ondertekend op 18 september 2013, van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 23 januari 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Over-Amstel te Amsterdam is gehoord namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...], juridisch medewerker.
Klager en zijn raadsman mr. A.R. Ytsma hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.
Als toehoorder was aanwezig [...] van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de verstrekking van maaltijden op 16 en 17 september 2012.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De aangeboden etenswaren die over de houdbaarheidsdatum heen zijn, zijn volgens klager op één lijn te stellen met het niet aanbieden van etenswaren, waardoor klager ontvankelijk is in zijn beklag.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

Het Vincent van Gogh Instituut plakt op de halal maaltijden stickers met de productiedatum en uiterste houdbaarheidsdatum. Het Vincent van Gogh Instituut heeft aangegeven dat de maaltijden tot drie maanden na de productiedatum kunnen worden ingevroren.
Bij alle halal maaltijden wordt een boekje geleverd met de certificaten en de halal stickers. Bij het invriezen van de halal maaltijden wordt het boekje niet ingevroren en worden er stickers op de maaltijden geplakt om aan te geven dat het een halal
maaltijd betreft.

3. De beoordeling
Ter zitting heeft de inrichting toegelicht dat de halal maaltijden van het Vincent van Gogh Instituut tot drie maanden na de productiedatum kunnen worden ingevroren en dat deze maaltijd dan van een halal sticker wordt voorzien.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 18 februari 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven