Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3600/GA, 17 februari 2014, beroep
Uitspraakdatum:17-02-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3600/GA

betreft: [klager] datum: 17 februari 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 oktober 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Oosterhoek, betreffende de invoer van een televisie,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beroep van klager ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De wijze waarop goederen kunnen worden ingevoerd, is vastgelegd in de huisregels van genoemde locatie. Van belang bij de invoer van goederen is dan ook dat de in de huisregels vastgelegde procedure stipt wordt gevolgd. Nu uit de overgelegde stukken
blijkt dat € 7,50 is betaald voor de invoer van een radio, is onvoldoende aannemelijk geworden dat door klager een televisie tegen verzegelingskosten van € 7,50 is ingevoerd en dient het beroep van klager ongegrond te worden verklaard. De uitspraak van
de beklagcommissie zal worden bevestigd.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. T. Nauta, secretaris, op 17 februari 2014

secretaris voorzitter

Naar boven