Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1993/GA, 22 januari 2002, beroep
Uitspraakdatum:22-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 01/1993/GA

betreft: [klager] datum: 22 januari 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 31 oktober 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 20 september 2001 van de beklagcommissie bij het Penitentiair Complex Scheveningen, units 1, 2 en 5, te ’s-Gravenhage,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van unit 5 van voormeld complex in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de bejegening door een penitentiair inrichtingswerker (p.i.w.-er)

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.
Klager heeft voorts aangevoerd dat hem de juiste verzorging en verpleging in het Penitentiair Ziekenhuis zijn onthouden.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat klagers klacht betreffende de bejegening door een p.i.w.-er niet aangemerkt kan worden als een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid van de PBW. Klager had dan ook niet-ontvankelijk inzijn beklag moeten worden verklaard. De beroepscommissie zal thans doen wat de beklagcommissie had behoren te doen en klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.F. Landman, secretaris, op 22 januari 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven