Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0819/GB, 7 augustus 2002, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/819/GB

Betreft: [klager] datum: 7 augustus 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 19 april 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1970], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 april 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis De Geerhorst te Sittard afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 14 maart 2001 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 10 maanden. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 14 maart 2002 en eindigt op 29 augustus 2002. Aansluitend dient hij een straf van respectievelijk 10 maanden, 2maanden, 14 dagen, 70 dagen gevangenisstraf en 21 dagen en 14 dagen hechtenis en voorts een gevangenisstraf van 21 dagen te ondergaan. Aaneensluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van 14 dagen en voortsrespectievelijk 11 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis De Geerhorst als volgt toegelicht.
Klager volgt thans een computeropleiding en zou graag een vervolg opleiding willen gaan doen. Daarvoor heeft klager een computer op cel nodig. Binnen Nieuw Vosseveld is dat niet mogelijk en in Sittard wel. De belangrijkste redenvoor overplaatsing is klagers gezondheid. Hij is lichamelijk gehandicapt en heeft een overgewicht van ongeveer 60 kilogram. Afvallen wil niet lukken omdat klager bijna geen beweging krijgt in Vught en slechts twee uur per week kansporten. In verband met klagers gezondheid zou hij vaker moeten sporten. Klager heeft besloten om geen soft drugs meer te gebruiken. Als het niet mogelijk is om hem in Sittard te plaatsen zou klager graag in Zutphen geplaatst willenworden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat hij in Sittard of Zutphen meer bewegingsvrijheid heeft, maar dit is niet het geval. Ook daar wordt een regime van algehele gemeenschap gevoerd en is de bewegingsvrijheid dezelfde als in Vught. Klager heeftgesteld dat hij een computer op cel nodig zou hebben maar het onderwijs heeft aangegeven dat klager op dat moment geen computer op cel nodig had zodat dit argument vervalt. Derhalve is het niet noodzakelijk om thans aan klagersverzoek te voldoen.

4. De beoordeling
4.1. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk wordenaangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 augustus 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven