Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1098/GB, 8 augustus 2002, beroep
Uitspraakdatum:08-08-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/1098/GB

Betreft: [klager] datum: 8 augustus 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 30 mei 2002 – door tussenkomst van de selectiefunctionaris – bij het secretariaat van de Raadingekomen beroepschrift, gedateerd 29 april 2002, van

[...], geboren op [1968], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 april 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft op klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de regio Amsterdam beslist met selectie voor het h.v.b. Lelystad te Lelystad.

2. De feiten
Klager is sedert 27 november 2001 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Zutphen te Zutphen.

3. Ontvankelijkheid
Artikel 72, eerste lid, Pbw stelt onder meer beroep open tegen de afwijzing van een verzoek tot overplaatsing als bedoeld in artikel 18 Pbw. In klagers geval is evenwel geen sprake van een afwijzing van een verzoek totoverplaatsing. Klagers verzoek tot overplaatsing naar een h.v.b. in de regio Amsterdam, niet zijnde het h.v.b. te Almere, is gehonoreerd door zijn selectie voor het h.v.b. Lelystad. De omstandigheid dat klager in zijn alsberoepschrift aangemerkte bezwaarschrift heeft aangevoerd dat Lelystad te dicht in de buurt van Almere ligt, doet daar niet aan af. Nu geen beroep openstaat tegen een gehonoreerd verzoek tot overplaatsing, kan klager niet in zijnberoep worden ontvangen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 8 augustus 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven