Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2355/GA, 24 december 2013, beroep
Uitspraakdatum:24-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2355/GA

betreft: [klager] datum: 24 december 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 juli 2013 van de beklagcommissie bij locatie Groot Bankenbosch,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 december 2013, gehouden in de penitentiaire inrichting Leeuwarden, is gehoord [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van voornoemde locatie. Tevens was ter zitting aanwezig [...], stagiair in voornoemde
locatie.
De advocaat van klager heeft schriftelijk laten weten dat hij noch klager ter zitting zal verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet goed functioneren van een radio na een celinspectie.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De celinspectie was gericht op het onderzoeken van de radio’s van de gedetineerden. Na deze celinspectie functioneerde de radio van klager niet meer naar
behoren.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De celinspectie is uitgevoerd nadat was gebleken dat één gedetineerde het radiofront had verwijderd, hierachter contrabande had verstopt en het
radiofront vervolgens weer had teruggeplaatst. Hierop zijn alle radio’s gecontroleerd. De radio’s zijn niet open gemaakt. Het is onbekend of de radio van klager van hemzelf is of gehuurd is van de inrichting. De directeur wil wel aannemen dat de radio
ruis geeft.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie acht het onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de schade aan klagers radio is ontstaan
door het handelen van het personeel bij de celinspectie van 14 mei 2013. De beroepscommissie gaat ervan uit dat de radio klagers eigendom is en niet is gehuurd van de inrichting, aangezien hij dan de radio om zou kunnen ruilen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, prof. dr. H.G. van de Bunt en J. Schagen, MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. T. Nauta, secretaris, op 24 december 2013

secretaris voorzitter

Naar boven