Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0621/GB, 11 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:11-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/621/GB

Betreft: [klager] datum: 11 juli 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 18 maart 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.M.T.C.Plantaz, namens

[...], geboren [...]1973, verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 maart 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Overmaze te Maastricht of het h.v.b. De Geerhorst te Sittard afgewezen.

2. De feiten
2.1 Klager is sedert 5 januari 2002 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. Roermond te Roermond. Op 4 juni 2002 is hij geplaatst in het elektronisch detentiehuis Breda te Breda, een gevangenis met een regime van algehelegemeenschap en een zeer beperkt beveiligingsniveau.

2.2 Klager ondergaat thans een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek alsmede een gevangenisstraf van twee maanden. De tenuitvoerlegging is aangevangen op 8 mei 2002. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op ofomstreeks 24 juli 2002.

3 Ontvankelijkheid
Nu klagers veroordeling tot gevangenisstraf op 8 mei 2002 onherroepelijk is geworden en klager inmiddels geplaatst is in een gevangenis met een zeer beperkt beveiligingsniveau van waaruit de mogelijkheden tot contact met zijnvriendin zeer groot zijn,, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4 De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Vodegel, secretaris, op 11 juli 2002

secretaris voorzitter

Naar boven