Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2986/GB, 18 november 2013, beroep
Uitspraakdatum:18-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2986/GB

Betreft: [klager] datum: 18 november 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.N. Slijters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 september 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 14 januari 2010 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de p.i. Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klagers vriendin kan, in verband met haar studie en vanwege de reisafstand, slechts één keer in de maand op bezoek komen tijdens het bezoek zonder toezicht. Klagers vriendin is zwanger van hem geraakt maar heeft, vanwege de problemen met haar familie,
een abortus ondergaan. Dit heeft grote emotionele gevolgen gehad, zowel voor klager als voor zijn vriendin. Beide hebben behoefte om elkaar vaker dan één keer per maand te zien. Een overplaatsing naar de p.i. Vught betekent dat klagers vriendin klager
wekelijks kan bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Er is geen noodzaak om klager over te plaatsen. Bezoekproblemen zijn inherent aan een detentiesituatie. Het is niet aangetoond dat klager in de p.i. Vught meer bezoek zal ontvangen. Het verschil in reistijd en reiskosten tussen Nieuwegein-Helmond en
Vught-Helmond is te overzien. Bovendien lijkt het erop dat klager zijn draai in de p.i. Nieuwegein heeft gevonden.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat bezoekproblemen
inherent zijn aan de detentiesituatie en zij vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen grond voor overplaatsing. Klager ontvangt in de p.i. Nieuwegein bezoek. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van M.E.H. Nijp, secretaris, op 18 november 2013

secretaris voorzitter

Naar boven