Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1596/GBC, 16 januari 2002, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 01/1596/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [...] datum: 16 januari 2002

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW).

Namens [...], verder klager te noemen, is beroep ingesteld tegen een op 10 augustus 2001 genomen beslissing van de selectiefunctionaris waarbij het bezwaarschrift van klager, gericht tegen de beslissing tot plaatsing van klager inUnit 2 te Dordrecht en niet in een beperkt beveiligde inrichting, ongegrond is verklaard.
Bij uitspraak van 12 november 2001 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, zal bepalen of enigetegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel 68, zevende lid, PBW aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris is in de gelegenheid gesteld om zijn standpunt kenbaar te maken omtrent de aan klager toe te kennen tegemoetkoming, maar die heeft niet gereageerd.

Beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat klager op 3 augustus 2001 is geplaatst in Unit 2 te Dordrecht, een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 12 november 2001,heeft de selectiefunctionaris klager op 15 november 2001 geherselecteerd voor de halfopen inrichting Westlinge te Heerhugowaard. De overplaatsing is op 21 november 2001 gerealiseerd. Klager heeft van 3 augustus 2001 tot 21 november2001 in een gesloten gevangenis verbleven, terwijl hij in een beperkt beveiligde inrichting had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken zal de beroepscommissie klager na te noementegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 300,= (driehonderd euro).

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 16 januari 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven