Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0812/GM, 30 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

De beroepscommissie is gelet op hetgeen uit de stukken naar voren komt genoegzaam gebleken dat de inrichtingsarts adequaat op de klachten van klaagster heeft gereageerd.
In het kader van een goede medische zorg is het voor de inrichtingsarts noodzakelijk dat hij beschikt over eerdere medische gegevens met betrekking tot het carcinoom. Dit heeft hij klaagster ook medegedeeld. Nu klaagster desondanksweigert haar medewerking te verlenen aan het verschaffen van die informatie aan de inrichtingsarts kan niet worden gezegd dat de arts niet zorgvuldig zou hebben gehandeld.
Verder is voldoende aannemelijk geworden dat klaagsters bloeddruk regelmatig wordt gecontroleerd en dat haar, indien nodig, bloeddrukverlagende medicatie voorgeschreven.
Met betrekking tot de bobbel in de buik is aannemelijk geworden dat de inrichtingsarts klaagster heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen dat het een lipoom betreft. Dat de arts met deze diagnose geen aanleiding heeft gezieneen echo te laten maken, acht de beroepscomissie niet onzorgvuldig.
De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zalderhalve ongegrond worden verklaard.

Naar boven