Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1494/TA, 30 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1494/TA

betreft: [klager] datum: 30 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 mei 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de Pompestichting te Nijmegen, betreffende a. de urinecontrole die klager op 14 maart 2013 is aangezegd en b. de weigering van een personeelslid om klagers
telefoonkaart
op te waarderen op 27 maart 2013,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beroepscommissie komt met betrekking tot a. tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.
Met betrekking tot b. komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de weigering van een personeelslid om klagers telefoonkaart op te waarderen niet aangemerkt kan worden als een beslissing als bedoeld in artikelen 56 of 57 van de Bvt. Zij zal derhalve
op dit punt de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot a. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter. Met betrekking tot b. vernietigt zij de uitspraak van de beklagrechter en verklaart zij klager alsnog niet-ontvankelijk
in het beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. R.P.G.L.M. Verbunt en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 30 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven