Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1284/TA, 9 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:09-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1284/TA

betreft: [klager] datum: 9 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 februari 2013 van de beklagcommissie bij FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 29 juli 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. D.W.H.M. Wolters. Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten
niet
ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het controleren en opschonen van klagers computer.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klagers computer vertoonde defecten en is door klager ter reparatie aangeboden aan de afdeling onderwijs. Vervolgens is er porno op de
computer
aangetroffen. Het ging om één bestand. Deze stond er al op toen klager in de Pompestichting verbleef. Klager had aldaar toestemming gekregen voor het in bezit hebben van porno. De inrichting heeft zonder toestemming van klager de computer
gecontroleerd.
Bovendien heeft de computer buitensporig lang bij de afdeling onderwijs gestaan en is klager uiteindelijk gedwongen in te stemmen met verwijdering van de porno. De inrichting heeft echter de hele computer geschoond, waardoor ook privéfoto’s van klager
zijn verwijderd. De toestemming van klager om de computer te schonen hield vanzelfsprekend niet in om ook onschuldige bestanden te verwijderen. De controle was gericht op contrabande. Onder het opschonen kan dan ook niets anders worden begrepen dan het
verwijderen van contrabande. Voor zover dat niet werkbaar is, had de inrichting met klager in overleg kunnen treden.
Klager had problemen met het besturingssysteem van zijn computer. De inrichting had aangegeven dat alles goed zou gaan als windows 7 van zijn computer zou worden verwijderd. Klager heeft gezegd dat hij z’n bestanden er niet af wil. Het door hem
geschreven briefje betekent niet dat alle bestanden konden worden verwijderd. Klager mist nu allerlei documenten zoals foto’s en muziekbestanden. Het was niet mogelijk om backup bestanden te maken.

Het hoofd van de inrichting verwijst in zijn reactie op het beroep naar de voor de beklagcommissie overgelegde stukken.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Klager heeft op verzoek van de inrichting zelf een briefje opgesteld waarin hij twee medewerkers van de
inrichting toestemming geeft om zoals hij schrijft: “alles wat op mijn computer is geïnstalleerd, weg te gooien of te verwijderen”. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat het op de weg van klager had gelegen duidelijker en vollediger in
zijn schriftelijke verklaring op te nemen welke bestanden hij wilde behouden op zijn computer. In de verklaring worden nu slechts enkele bestanden genoemd, maar niet de door klager gemiste foto’s en muziekbestanden. De expliciet door klager in zijn
schriftelijke verklaring genoemde bestanden zijn ook weer geïnstalleerd. Het hoofd van de inrichting kan geen verwijt worden gemaakt dat de schriftelijke verklaring van klager, naar achteraf is gebleken, anders is gelezen dan klager voor ogen stond.
Hierbij moet ook worden betrokken dat de reparatie aan de computer meer inhield dan het enkel verwijderen van een bestand, namelijk het verwijderen van een kennelijk overtollig besturingssysteem. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 9 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven