Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1755/TA, 3 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:03-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1755/TA

betreft: [klager] datum: 3 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 mei 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, betreffende de onheuse bejegening door het personeel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. drs. ing. T.P. Klaasen om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

De beroepscommissie constateert in het klaagschrift van klager onaanvaardbaar taalgebruik jegens personeel van de inrichting. Van klager mag worden geëist dat hij op behoorlijke wijze gebruik maakt van het hem toekomende beklagrecht. Indien klager na
de
ontvangst van deze uitspraak zich in een klaagschrift (of beroepschrift) opnieuw onaanvaardbaar uitlaat over het personeel in de inrichting kan het beklag/beroep als niet-ontvankelijk terzijde worden gelegd.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven