Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1359/GA, 29 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:29-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1359/GA

betreft: [klager] datum: 29 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.A.E. Bunge, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 april 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 juli 2013, gehouden in de p.i. Achterhoek locatie Ooyerhoek te Zutphen, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Leeuwarden.
Klagers raadsman is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering een X-box in te mogen voeren.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft - zakelijk weergegeven - in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het gaat om de ‘oude’ X-box, dus niet de nieuwere X-box 360. Je kunt er spelletje op spelen en eventueel cd’s en dvd’s mee afspelen. Er zit geen USB-aansluiting op. Deze heeft wel een netwerkaansluiting, maar die is bij een eerdere detentie (waar hij
de
X-box dus wel mocht invoeren) al onklaar gemaakt. Overigens is internet alleen mogelijk als je ook daadwerkelijk op een netwerk kunt komen.
Het bedrijf dat ook andere elektronica apparatuur controleert mag ook de X-box van klager controleren. Klager heeft al aangeboden de kosten hiervoor zelf te betalen.

De plaatsvervangend vestigingsdirecteur heeft in beroep ter zitting het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De X-box is om te bouwen tot een apparaat met internetmogelijkheden. Om het apparaat te controleren, dient de gehele harde schijf gecontroleerd te worden. Deze is 8 Gb. Het is ondoenlijk dat te controleren op niet toegestane programma’s en dergelijke.
De inrichting is op zoek naar mogelijkheden de gedetineerden een variant van de X-box 360 aan te bieden waar alle niet toegestane onderdelen uit weggehaald zijn of onklaar gemaakt.

3. De beoordeling
Ingevolge onderdeel 4.5.1.1 van de Regeling model huisregels is het de gedetineerde niet toegestaan film- en videoapparatuur en zend- en communicatieapparatuur onder zich te houden. De beroepscommissie heeft eerder bepaald dat de X-box die niet is
uitgerust met een dvd-filmafspeelset niet als film- en videoapparatuur kan worden aangemerkt. De beroepscommissie stelt op basis van hetgeen klager heeft aangevoerd vast dat klagers X-box die mogelijkheid wel heeft. Reeds hierom heeft de directeur de
invoer van de X-box mogen weigeren. Daarnaast is komen vast te staan dat de X-box een netwerkmogelijkheid heeft.
Dat klager gedurende een eerdere detentie wel zou zijn toegestaan de X-box in te voeren impliceert niet dat iedere andere inrichting dat ook dient toe te staan.
Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, drs. R.K. Boelens en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 29 augustus 2013.

secretaris voorzitter

Naar boven