Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2634/GB, 29 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:29-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2634/GB

Betreft: [klager] datum: 29 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.J. Daniels, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 augustus 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 5 september 2013 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 5 december 2012 veroordeeld tot 14 dagen principale hechtenis. Deze uitspraak is op 5 april 2013 onherroepelijk geworden. Op 25 juli 2013 is klager opgeroepen zich op 5 september 2013 te melden in de b.b.i. van de locatie Westlinge.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager staat onder begeleiding van de afdeling werk en inkomen van de gemeente Utrecht en is op zoek naar een baan. Klager wil in staat gesteld worden zijn maatschappelijke bezigheden voort te zetten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De gevolgen van een vrijheidsstraf komen voor rekening en risico van een veroordeelde. De noodzaak van tenuitvoerlegging van de opgelegde vrijheidsstraf staat voorop. Klager heeft er baat bij zo spoedig mogelijk zijn straf uit te zitten zodat hij
daarna
bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst niets in de weg heeft staan.

4. De beoordeling
4.1. De b.b.i. van de locatie Westlinge is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 29 augustus 2013.

secretaris voorzitter

Naar boven