Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2140/GB, 8 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:08-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2140/GB

Betreft: [klager] datum: 8 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B. Damen, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 28 juni 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagster op 28 juni 2013 medegedeeld dat zij haar zelfmeldstatus heeft verloren, omdat zij zich niet had gemeld op 2 april 2013.

2. De feiten
Bij brief van 27 februari 2013 is klaagster opgeroepen om zich op 2 april 2013 te melden in de b.b.i. van de locatie Ter Peel. Op 2 april 2013 heeft zij zich niet gemeld, waardoor zij haar status als zelfmelder had verloren. Bij brief van 19 juli 2013
is klaagster alsnog opgeroepen om zich op 19 augustus 2013 te melden in de b.b.i. van de locatie Ter Peel.

3. Ontvankelijkheid
Nu klaagster alsnog de status van zelfmelder is toegekend, is het belang aan haar beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klaagster niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 8 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven