Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0978/GB, 30 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:30-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/978/GB

Betreft: [klager] datum: 30 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 maart 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 15 januari 2013 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de p.i. Ter Apel. Op 12 april 2013 is klager door de rechtbank Groningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier maanden
voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager op 12 april 2013 is veroordeeld tot een gevangenisstraf, is zijn status als preventief gehechte gewijzigd en is een plaatsing in een h.v.b. niet meer te realiseren. Het belang aan klagers beroep is derhalve komen te ontvallen. Om deze reden
dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 30 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven