Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0883/GA, 11 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:11-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/883/GA

betreft: [klager] datum: 11 juli 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 1 mei 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 15 april 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij het huis van bewaring (h.v.b.) Doetinchem te Doetinchem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 juni 2002, gehouden in de locatie Zwolle te Zwolle, is klager gehoord.
De directeur van het h.v.b. Doetinchem heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
- een disciplinaire straf van opsluiting in een strafcel voor de duur van 14 dagen omdat klager bij gelegenheid van een urinecontrole tot driemaal toe heeft geweigerd aan een opdracht van een personeelslid te voldoen, hij eenbekertje urine over het personeelslid heeft gegooid en er een worsteling is ontstaan;
- het gebruik van disproportioneel geweld bij het overbrengen van klager naar de strafcel.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er zijn dingen gebeurd die niet kunnen. Ik geef toe dat ik met het gooien van mijn urine fout ben geweest. Dat ik toen straf kreeg en werd overgebracht naar de strafcel vind ik achteraf gezien wel logisch en terecht. Bij hetoverbrengen naar de strafcel ben ik echter tot tweemaal toe hard tegen een deurpost aangegooid terwijl ik geboeid was. Het was erg pijnlijk en ik heb daar letsel aan overgehouden. Ik vind dat niet normaal.

Hetgeen klager verder over de gebeurtenissen tijdens zijn verblijf in de strafcel heeft verklaard, valt buiten de beoordeling van dit beroep. Van het verhoor is een verslag gemaakt, dat naar de Commissie van Toezicht bij het h.v.b.Doetinchem is gestuurd.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Gelet op hetgeen klager met betrekking tot de oplegging van de disciplinaire straf heeft verklaard, stelt de beroepscommissie vast dat dit deel van het beklag is ingetrokken.

Voor het overige overweegt de beroepscommissie dat ten aanzien van klager, bij het overbrengen naar de strafcel, geweld is gebruikt. Mede gelet op hetgeen in de stukken is vermeld, is niet aannemelijk geworden dat dit gewelddisproportioneel geweest.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. A.G. Bosch, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 11 juli 2002

secretaris voorzitter

Naar boven