Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0386/GA, 2 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:02-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/386/GA

betreft: [klager] datum: 2 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 februari 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden, betreffende:
a. de verwijdering van klagers televisie bij oplegging van een disciplinaire straf;
b. de doorbetaling van de huur voor de televisie bij verwijdering van de televisie van de cel, na oplegging van een disciplinaire straf,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ten aanzien van het beklag als vermeld onder a kan hetgeen in beroep is aangevoerd naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van het beklag als vermeld onder b treft het beroep geen doel. De verplichting tot doorbetaling van de huur vloeit voort uit het verwijderen van de televisie uit de cel, welke verwijdering past binnen het strafkarakter van de disciplinaire
straf. Die beslissing wordt dan ook bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet onredelijk of onbillijk geacht (aldus eerder reeds beroepscommissie 25 maart 2013, nr. 12/3899/GA). Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van K. Dere, secretaris, op 2 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven