Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3730/TA, 3 april 2013, beroep
Uitspraakdatum:03-04-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3730/TA

betreft: [klager] datum: 3 april 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 november 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC 2Landen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 februari 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is klager gehoord.
Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen. Hierbij is schriftelijk gereageerd op het beroep van klager.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klagers kaas is weggegooid.

De beklagrechter heeft klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
Klagers conditie is erg slecht. Hij krijgt geen medicatie verstrekt tegen overtollig maagzuur. Hierdoor loopt klager het risico om slokdarmontsteking op te lopen. Klager gebruikt de schimmelkaas Danish Blue om het maagzuur tegen te gaan. Deze
schimmelkaas heeft klager in de inrichtingswinkel gekocht. De schimmelkaas werd bewaard in de koelkast. Klager kan vanwege zijn slechte conditie zijn kamer niet opruimen.

Namens het hoofd van de inrichting is schriftelijk op het beroep gereageerd.
Klager heeft op het gebied van hygiëne en zelfverzorging hulp nodig van de groepsleiding. Gezien de hygiënische normen en de medische klachten van klager, is het belangrijk dat klager hulp krijgt en accepteert. Dit is ook als korte termijndoel
opgenomen
in het verpleeg- en behandelplan. Praktisch gezien betekent dit dat de groepsleiding klager helpt bij het opruimen van zijn kamer. De kamer wordt regelmatig schoongemaakt door de groepsleiding, omdat klager dat zelf niet doet. Bij het opruimen en
schoonmaken van de kamer trof de groepsleiding een stuk beschimmelde kaas aan. Het was niet verantwoord om deze kaas op te eten en daarom is de kaas weggegooid. Er is een medisch beleid uitgeschreven door de huisarts en het Diakonessenhuis Utrecht. De
kaas heeft niets te maken met klagers medische klachten en er is geen sprake van een voorgeschreven dieet. Het weggooien van beschimmelde kaas kan niet worden gezien als een beslissing als bedoeld in de Bvt.

3. De beoordeling
Met de beklagrechter is de beroepscommissie van oordeel dat het weggooien van kaas niet aangemerkt kan worden als een beslissing als bedoeld in artikelen 56 en 57 van de Bvt. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan dan ook niet tot een andere beslissing
leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, drs. W.A.T. Bos en mr. R.M. Maanicus, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 3 april 2013

secretaris voorzitter

Naar boven