Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0141/GA, 2 april 2013, beroep
Uitspraakdatum:02-04-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/141/GA

betreft: [klager] datum: 2 april 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 januari 2013 van de beklagcommissie bij de locatie De Berg, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van genoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 25,- toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende schending van het recht op één uur bezoek per week, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft aangevoerd dat en waarom hij het niet eens is met de beslissing van de directeur om hem een tegemoetkoming van € 25,- toe te kennen.

De directeur heeft daarop schriftelijk gereageerd.

3. De beoordeling
Met klager is de beroepscommissie van oordeel dat elk gemist bezoekuur met zijn kinderen niet in geld is uit te drukken. Om die reden moet klager de tegemoetkoming in deze zaak ook niet zien als een vergoeding van financiële schade, maar als een
compensatie voor ondergaan ongemak. In dat licht acht de beroepscommissie een bedrag van € 25,- passend. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
B.A. Bogaars, secretaris, op 2 april 2013

secretaris voorzitter

Naar boven