Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0970/SGA, 29 maart 2013, schorsing
Uitspraakdatum:29-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/970/SGA

Betreft: [klager] datum: 29 maart 2013

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen Grave.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting, inhoudende een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in
een
strafcel wegens het aantreffen van twee kogels en simkaarten op klagers cel.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 24 maart 2013.

1. De beoordeling
De directeur heeft tot op heden niet gereageerd op het verzoek van de voorzitter van 27 maart 2013, welk verzoek op 29 maart 2013 is herhaald, om een reactie op het schorsingsverzoek. Het na een herhaald verzoek niet reageren op een verzoek van de
voorzitter betekent dat de voorzitter er van uitgaat dat de directeur zich kan verenigen met het schorsingsverzoek. Het verzoek zal derhalve worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 29 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven