Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3241/TB, 13 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:13-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3241/TB

betreft: [klager] datum: 13 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een vermeende beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Uit de inlichtingen van de Staatssecretaris komt naar voren dat klager op grond van artikel 15a Wetboek van Strafrecht in het kader van een bijzondere voorwaarde bij zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in FPC Oldenkotte is opgenomen. Tegen de
aanwijzing van een bepaalde inrichting om klager op te nemen staat geen beroep op grond van de Bvt open. Klager kan daarom niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 13 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven