Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0696/GB, 14 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:14-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/696/GB

Betreft: [klager] datum: 14 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.B. Brouwer, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een 25 februari 2012 namens minister van Veiligheid en Justitie genomen beslissing,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
Namens de minister is medegedeeld dat het verzoek van klager om hem vanuit Nederland over te plaatsen naar Bonaire niet eerder dan in 2015 kan worden beoordeeld.

2. Ontvankelijkheid
De beslissing om klager al dan niet terug te laten keren naar een inrichting op de Nederlandse Antillen is, zoals de beroepscommissie eerder in haar beslissing van 21 november 2011 (met kenmerk 11/3394/GB) heeft overwogen, geen beslissing van de
selectiefunctionaris als bedoeld in artikel 72 van de Pbw waartegen bezwaar en beroep open staat. De Pbw voorziet ook niet anderszins in de mogelijkheid hiertegen in rechte op te komen. Gelet daarop kan klager niet worden ontvangen in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, dr.mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 14 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven