Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/4006/TA, 4 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:04-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/4006/TA

betreft: [klager] datum: 4 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 november 2012 van de beklagcommissie bij FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat klager op aangewezen tijdstippen dient te luchten en dat hij, als hij hier geen gebruik van wenst te maken, wordt ingesloten in zijn verblijfsruimte.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft het recht om een uur per dag te luchten. Hij wil van het luchtmoment op gezette tijden geen gebruik maken. De inrichting
kan hem niet dwingen om te luchten. Op klagers afdeling wordt op vaste tijden gelucht. Wanneer klager niet mee wenst te gaan dan is dat mogelijk, maar dan gaat zijn deur op slot. Dit is nodig, omdat tijdens het luchtmoment er op de afdeling geen (of
niet voldoende) personeel aanwezig is vanwege de begeleiding van de overige verpleegden tijdens het luchtmoment. Klagers rechten worden hierdoor niet geschonden. Zijn programma van 4,5 uur blijft gewoon doorlopen.

3. De beoordeling
Evenals de beklagcommissie oordeelt de beroepscommissie dat de weigering van klager om gebruik te maken van de vaste luchtmomenten geen schending van klagers recht op luchten inhoudt. Dat klager in zo een geval tijdens de vaste luchtmomenten in zijn
verblijfsruimte wordt ingesloten, houdt evenmin de schending van enig aan klager toekomend recht in, aangezien klagers 4,5 uursprogramma wordt gehandhaafd.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal worden
bevestigd met gedeeltelijke wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met gedeeltelijke wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 4 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven