Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3705/GA, 4 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:04-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3705/GA

betreft: [klager] datum: 4 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 november 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, inhoudende dat altijd de televisie van cel wordt verwijderd als er een disciplinaire straf wordt opgelegd,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Naar het oordeel van de beroepscommissie is het beklag niet gericht tegen een concrete door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing in de zin van artikel 60 Pbw. Overigens zou aan het strafkarakter van de disciplinaire straf afbreuk
worden gedaan als een gedetineerde de beschikking zou mogen blijven houden over zijn televisie.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
K. Dere, secretaris, op 4 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven