Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0103/GA, 28 februari 2013, schorsing
Uitspraakdatum:28-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/103/GA

betreft: [klager] datum: 28 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Epema, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 januari 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Hoogvliet, betreffende – voor zover in beroep aan de orde – het niet ontvangen van loon terwijl onvoldoende arbeid is aangeboden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beroepscommissie oordeelt als volgt. In de bestreden uitspraak heeft de beklagcommissie geoordeeld dat, na de directeur te hebben gehoord, de tegemoetkoming zal worden bepaald. Nu de beklagcommissie nog geen tegemoetkoming heeft vastgesteld, moet
klager eerst op de beslissing omtrent de tegemoetkoming van de beklagcommissie wachten, voordat voor klager beroep open staat op grond van artikel 69 van de Pbw.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
K. Dere, secretaris, op 28 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven