Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0664/GB, 3 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/664/GB

Betreft: [klager] datum: 3 juli 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 maart 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1976], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 februari 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het namens klager ingediende verzoek om deelname aan een penitentiair programma (p.p.) afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is de detentie op 30 juli 2001 aangevangen als zelfmelder in de gevangenis Maashegge te Overloon, een beperkt beveiligde inrichting. Op 7 januari 2002 is hij overgeplaatst naar de penitentiaire open inrichting DeNederhof te Middelburg, een zeer beperkt beveiligde inrichting.
Op 17 mei 2002 is klagers deelname aan een p.p. aangevangen en is hij administratief ondergebracht bij de locatie Roermond te Roermond

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 30 juli 2001. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 5 juli 2002.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager op 17 mei 2002 alsnog deel is gaan nemen aan een p.p., is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijnberoep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.G. Bosch, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 3 juli 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven