Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0286/GB, 11 juni 2002, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/286/GB

Betreft: [klager] datum: 11 juni 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 6 februari 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. I.N.Weski, namens

[...], geboren op [1978], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 januari 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 12 mei 2000 gedetineerd. Vanuit de locatie Oosterhoek te Zeeland is op 20 augustus 2001 zijn deelname aan een penitentiaire programma gestart.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van dertig maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 22 september 2000. Sedert 7 december 2001 onttrekt hij zich aan zijn detentie.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager zich sinds 7 december 2001 onttrekt aan zijn detentie, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan het beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijnberoep.

Voorzover het beroep bedoeld is gericht te zijn tegen de aanmelding van klager bij het landelijke coördinatiepunt voor arrestatiebevelen (LCA) overweegt de beroepscommissie dat dit geen beslissing van de selectiefunctionaris betreftals bedoeld in artikel 72, eerste lid, PBW, zodat klager ook op dit onderdeel niet-ontvankelijk zal worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Vodegel, secretaris, op 11 juni 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven