Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1927/GBT, 24 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1927/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 24 januari 2013

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], hierna klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van 14 juni 2012, strekkende tot verlenging van zijn verblijf in de extra beveiligde inrichting (EBI) te Vught.

Bij uitspraak van 22 oktober 2012, nr. 12/1927/GB, heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid,
juncto
artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft bericht dat bij beslissing van 19 november 2012 andermaal is besloten tot verlenging van klagers verblijf in de EBI te Vught.

Beoordeling
Klager heeft op 21 juni 2012 beroep ingesteld tegen de beslissing van de selectiefunctionaris van 14 juni 2012. De beroepscommissie heeft dat beroep bij beslissing van 22 oktober 2012 gegrond verklaard, de bestreden beslissing vernietigd en de
selectiefunctionaris opgedragen een nieuwe beslissing te nemen. Naar aanleiding van de gegrondverklaring heeft de selectiefunctionaris op 19 november 2012 een nieuwe beslissing genomen en klagers verblijf in de EBI andermaal verlengd. Tegen deze nieuwe
beslissing heeft klager opnieuw beroep ingesteld bij de beroepscommissie. Nu de nieuwe verlengingsbeslissing betrekking heeft op dezelfde periode als in het onderhavige beroep, kan thans niet worden vastgesteld of klagers plaatsing in de EBI over deze
periode ten onrechte is geweest. Gelet hierop zijn er thans geen termen aanwezig voor een financiële tegemoetkoming.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat klager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, op 24 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven