Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2383/TA, 7 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:07-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2383/TA

betreft: [klager] datum: 7 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 mei 2012 van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het op drie data niet verstrekken van voldoende brood, van een warme maaltijd of een ontbijt.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Hij heeft op de betreffende dagen onvoldoende brood en geen maaltijden gehad. Dit is onrechtvaardig.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De klacht ziet op het incidenteel niet verstrekken van een warme maaltijd op 9 maart 2012 en van een ontbijt op 16 april 2012. Daarmee is geen sprake van schending van regel 22.1 van de European Prison Rules. Overigens was op 9 maart 2012 geen maaltijd
van het Vincent van Gogh Instituut binnengekomen en is aan klager een vervangende maaltijd aangeboden. Op 16 april 2012 heeft klager een warme maaltijd gehad met twee boterhammen en op een later tijdstip zijn hem op zijn verzoek nog vier boterhammen
verstrekt. Er is voldoende gevarieerd broodbeleg beschikbaar voor de afdeling.

3. De beoordeling
Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie betreffen klachten over de (kwaliteit en de hoeveelheid) voeding in de inrichting de wijze van betrachten van de in artikel 42, eerste lid, Bvt neergelegde zorgplicht. Ook klagers klachten vallen
hieronder en zijn op grond van artikel 56, vierde lid, Bvt daarom niet vatbaar voor beklag. Klager kan daarom niet in zijn klachten worden ontvangen.
Overigens betreffen de European Prison Rules enkel internationale aanbevelingen (zij hebben slechts de status van ‘soft law’), zodat een rechtstreeks beroep op deze regels klager niet kan baten in een door de regels van de Bvt beheerste procedure.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 7 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven